Fordelene med SafeStream™

Les mer om fordelerne av å bruke SafeStream™

01

Fiskevelferd

‍Det er en stor påkjenning for levende fisk å bli flyttet fra A til B. Med SafeStream™ setter du fiskevelferden der den skal være: alltid øverst. Fremtidens fiskepumper må ha et større fokus på fiskevelferd fordi kravene både til egen produksjons­prosess, og fra myndigheter og sluttkunder øker.

SafeStream™ sin pumpe er allerede klar for de viktige oppgavene som venter. SafeStream™ transporterer levende fisk på en måte som reduserer stress og mekaniske skader. Den bidrar til redusert matsvinn og bedre forvaltning av de verdifulle ressursene som hentes opp fra havet.

02

Lønnsomhet

En frisk fisk uten skader – er en god fisk, på alle mulige måter.

‍Det ligger store verdier i levende fisk som skal flyttes, og en viktig forutsetning for god lønnsomhet handler om å velge riktig utstyr. Ved å sette fiskevelferd først, er SafeStream™ en lønnsom investering. Når vi gir fisken bedre vekstvilkår ved å minimere risikoen for stress og skader under pumping, vil både kvaliteten på fisken heves og svinn reduseres.

Lønnsomhet får vi også av effektivisering. SafeStream™ er designet for å flytte store mengder levende fisk – pumpen har stor kapasitet og god løftehøyde (se teknisk tabell for detaljerte data). Pumpens unike løsning for priming, er et annet moment som bidrar til økt effektivisering. Priming-funksjonen er fult integrert i pumpens styresystem.

03

Bærekraft

Det stilles store og viktige krav til sjømatnæringen om en mer miljøvennlig og bærekraftig utnyttelse av våre marine ressurser.

Når fisken flyttes på en skånsom måte med SafeStream™, sikres fiskens kvalitet og problemet med matsvinn reduseres. Dette er et viktig bidrag til en mer bærekraftig produksjon og forvaltning av havets ressurser. 

SafeStream™ bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål nr 12 – ansvarlig forbruk og produksjon og nr 14 – liv under vann.

Referanseprosjekt
Eide Fjordbruk
«Eide har testa SafeStream™ fiskepumpe, og har på basis av erfaringane allereie gått til innkjøp av den fyrste pumpa til eige bruk. Me ser dette produktet som ei viktig brikke i arbeidet med å skapa eit samla godt oppvekstmiljø for våre fiskar.»
Anders Jan Rød, produksjonssjef smolt

SafeStream™

Banebrytende fiskepumpeteknologi som setter fiskevelferden først.

Se produktspesifikasjon